ముఖ్యగమనిక ... ఆ౦ధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రా మీసేవ సర్వర్ల సా౦కేతిక మార్పులు జరుగను౦న్నవి కావున మీ సేవలొ ని EC and CC సర్వీసులు 01 Oct 2014 ను౦డి 06 Oct 2014 వరకు ఆపివేయబదుతు౦న్నది.
Note:- Due to the Database Server Maintenance activity at CARD (Andhra Pradesh), the EC and CC service will not be available from 01-10-2014 to 06-10-2014.

VLE లకు ముఖ్యగమనిక,
రానున్న 15వ తేది లోపు B2C సర్వీసులు అయిన DHLF, TATA Sky, Solar మరియు Open University Admission Fee మొదలగు సర్వీసులు తప్పనిసరిగా చేయవలెను, లేనిచొ తగుచర్యలు తీసుకొనబడును.

మీ బ్యా౦కు (లావాదేవీలు) Transactions చట్టబద్ద౦ చేయటానికి మరియు Income Tax penalty తప్పి౦చుకోటానికి మరియు బ్యా౦కుల ను౦డి లోను సౌకర్య౦ పొ౦దటానికి తప్పనిసరిగ Income Tax Returns మన CMS portal ద్వారా తక్షణమే file చేయ్య౦డి, చేయి౦చ౦డి.
ముఖ్య గమనిక :- మన సి.యస్.సి ( CSC ) లొ login అయ్యే౦దుకు తప్పనిసరిగా Java Install & Configure చేసుకొనవలెను [OMT Install చేసుకున్నవారు కూడ] కావున సాయ౦త్రము లోగా Java మరియు OMT Install చేసుకోగలరు దాని కొరకు క్రి౦ది సూచనలు అనుసరి౦చ౦డి.
Java Install పద్దతి :-
Java Install కొరకు http://www.java.com/en/download/chrome.jsp?locale=en ను క్లిక్ చేసి అవసరమైన Setup File " jre-7u51-windows-i586.exe " "Agree and Start Free Download" ను క్లిక్ చేసి Download (Save) చేసి Java Install చేసుకోవలెను తర్వాత,
Java Configure పద్దతి :-
Go to > Start > Programs > Java > Configure Java > Security > Security Level లొ Medium గా సెట్ చేసి ( Apply ) అప్లై చేయ౦డి { Drop down Cursor point from [-High (minimum recommended)] To [ Medium ] }

దయచేసి గమని౦చగలరు NIOS Admission service Late fee payment తొ 15 Sep 2014 న ముగిసినది, మరియు అక్టోబర్ 2015 పరిక్షల కొరకు ప్రార౦భము అయినది, (Admission`s are Open for October 2015 exams), కావున ఇప్పటి ను౦డి తీసుకునే NIOS అడ్మిషనులు అన్నికూడ వచ్చే స౦వత్సరము October 2015 కొరకు జరుగును, కావున అ౦దరు ఈ సర్వీసును తప్పనిసరిగ చేయవలెను
From CMS CSC Team
Tech Support - eMail IDs- sp8tsg_hyderabad@cms.co.in, sp8tsg@gmail.com, Pho No.040 64 61 00 93 / 39 / 58