దయచేసి గమని౦చగలరు " మీ సేవ " సర్వీసులు చేయుటకు తప్పనిసరి గా " మీ సేవ పొర్టల్ లొ" (meeseva.gov.in, service page లొ ఎడమవైపు క్రి౦ది వున్న Agent Center Identity క్లిక్ చేసి దాని లొ) మరియు మన CMS portal, profile update లొ మీ సె౦టరు యొక్క ప్రొసీడి౦గ్ స్కాన్ కాపీ (Sanction Of Proceeding Copy), స్టా౦ప్ (Center Seal), మీయొక్క స౦తకము (Authorized Agent Signature), (ID Proof Copy), Agent / VLE Photo మరియు సె౦టరు ఫొటొలు (లొపలి మరియు బయటవి) (JPG format లొ) మొదలగు అన్ని వివరాలు అప్ లొడ్ చేయవలెను, లేని యడల మీ యొక్క OPR Code పై ESD వారు తగుచర్యలు తీసుకొనబడును, ఇదే విషయమును మిగత VLEలకు తెలియజెయ౦డీ.

మరిన్ని వివరాల కొరకు కొఆర్డినేటర్లు మరియు మీ జిల్లా మేనెజర్లు స౦ప్రది౦చగలరు.

Note: - The Aadhar UCL application learning content is available in MeeSeva Official portal

గమనిక :- ఆధార్ UCL అప్లికేషన్ లెర్నింగ్ కంటెంట్ MeeSeva అధికారిక పోర్టల్ లో అందుబాటులో ఉంది , ఈ (Sify certification exam) సిఫీ సర్టిఫికేషన్ పరీక్షల అర్హతకు ఉపయొగపడతాయి, యుఐడిఎఐ పరీక్షలో నిర్వహించే ముందు ప్రయోజనం కోసం ఒక శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుతారు. మీ సేవలో పోర్టల్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకొ౦డి.

సూచన:-
ESD & ITE & C instructions కార్యదర్శి సూచనలను ప్రకారం ప్రతి Meeseva సెంటర్, ఎస్టిక్యూసి సర్టిఫైడ్ మరియు యుఐడిఎఐ / ఆధార్ ఆమోదించబడిన (STQC Certified and UIDAI / Aadhaar Approved') బయోమెట్రిక్ మరియు / లేదా ఐ రి ఐ స్ స్కానర్ (Biometric Device and / or IRIS scanner) పరికరాలు కలిగి, ఇన్స్టాల్ మరియు ఎనేబుల్ 15 Aug 2016 లొగ అయివు౦డాలి. కావున అ౦దరు తప్పనిసరి కొనుక్కొగలరని మనవి. ఈ విషయంలో ఏదైనా లోపం ಜರಿಗಿతె తీవ్రంగ చూడబడుతుంది.

Please take print out in A4 page below message and stick in the center.

{ Dear Users, Please contact Mr. K. Bhagath through sms or email or phone call (Mobile No: 9100797268; email: pmu.bhagath@gov.in) for any complaints relating to meeseva centers, including the following:

If any official and / or operator demands extra money for an e-services or refuses to provide receipts for cash received or refuses to provide a specific citizen's service. }