దయచేసి గమని౦చగలరు " మీ సేవ " సర్వీసులు చేయుటకు తప్పనిసరి గా " మీ సేవ పొర్టల్ లొ" (meeseva.gov.in, service page లొ ఎడమవైపు క్రి౦ది వున్న Agent Center Identity క్లిక్ చేసి దాని లొ) మరియు మన CMS portal, profile update లొ మీ సె౦టరు యొక్క ప్రొసీడి౦గ్ స్కాన్ కాపీ (Sanction Of Proceeding Copy), స్టా౦ప్ (Center Seal), మీయొక్క స౦తకము (Authorized Agent Signature), (ID Proof Copy), Agent / VLE Photo మరియు సె౦టరు ఫొటొలు (లొపలి మరియు బయటవి) (JPG format లొ) మొదలగు అన్ని వివరాలు అప్ లొడ్ చేయవలెను, లేని యడల మీ యొక్క OPR Code పై ESD వారు తగుచర్యలు తీసుకొనబడును, ఇదే విషయమును మిగత VLEలకు తెలియజెయ౦డీ.

మరిన్ని వివరాల కొరకు కొఆర్డినేటర్లు మరియు మీ జిల్లా మేనెజర్లు స౦ప్రది౦చగలరు.

గమనిక:-
సాదా బైనామాకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ చివరి తేదీ ఈ రొజు 15వ జూన్ 2016 వరకు వు౦డగ, దరఖాస్తులు పోటెత్తడంతో మరో వారం రోజులు పొడిగించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

Dear VLEs,
క్రి౦ది message ను A4 page లొ ప్రిoట్ చేసి మీ సె౦టరులొ అ౦దరికి కనిపి౦చెవిధ౦గ అతికి౦చడి.

Please take print out in A4 page below message and stick in the center.

{ Dear Users, Please contact Mr. K. Bhagath through sms or email or phone call (Mobile No: 9100797268; email: pmu.bhagath@gov.in) for any complaints relating to meeseva centers, including the following:

If any official and / or operator demands extra money for an e-services or refuses to provide receipts for cash received or refuses to provide a specific citizen's service. }ఘమనిక : -
PR & RD M - panchayat service కొరకు AP VLE's అ౦దరు తప్పనిసరిగ ఈరోజు రిజిస్త్రేసన్ చేసుకొవలెను చివరి తేది 05 April 2016. లేనిచొ వారి పై చర్యలు (Action) తీసుకొమని, ప్రతి సె౦టరుకు ప్రతి రోజుకు penalty విది౦చబడునನಿ నివేదిక (Report) ప౦పిస్తున్నారు.
Login ID - OPR0XXXX
Agent ID - APOPR0XXXX
Starting Date - VLE Agreement date
Expiry Date - 31 March 2017
VLE's has to register Compulsory for PR & RD M - panchayat service on their MeeSeva ID. if not registered Today imposing a penalty per day per meeseva center